Imunologie odpuštění – MUDr. Jan Šula
Autor příspěvku: Monika Novotná

Imunologie odpuštění – MUDr. Jan Šula

S oblibou sleduji přednášky, které pořádá Městská knihovna v Praze. Musím uznat, že repertoár má velmi barevný a o skvělá témata a řečníky není nouze. Řekla bych, že můžete vybrat jakoukoli akci, která vás bude alespoň trochu zajímat, a nešlápnete vedle.

Při studiu na Škole klinické neuropatie zjišťuji, jak je lidské tělo dokonale propracovaný stroj. V poslední době mě stále více začíná zajímat, jak silným nástrojem v našem životě může být naše „hlava“ resp. naše myšlenky, které hrají významnou roli ve vzniku a průběhu řady onemocnění.

Koncem února pořádala Městská knihovna přednášku MUDr. Jana Šuly na téma Imunologie odpuštění. Měla jsem možnost se přednášky zúčastnit. Bylo zajímavé poslouchat různými průzkumy doložená fakta o tom, jak naše vnitřní nastavení, emoce, které prožíváme a způsob řešení konfliktních situací, ovlivňuje vznik, progresi nebo naopak ústup nemocí. Ráda bych vám povídání pana doktora tímto článkem alespoň trochu zprostředkovala.

Úvodem by bylo dobré představit řečníka. MUDr. Jan Šula vystudoval Lékařskou Fakultu UK v Praze. Následně studoval ve Švýcarsku, Itálii, Německu, Kanadě a USA. Je zakladatelem psychoimunoneurologie a svou terapii v oblasti biomedicíny spojuje s odborníky na orgánová poškození, výživu a psychologii. Jako první český lékař byl přijat do Královské lékařské společnosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Svou přednáškou chtěl Šula objasnit, k čemu je metoda „odpuštění“, a jak ji v praxi použit, abychom byli zdraví. Pojďme se na tuto metodu podívat blíž.

Systém odpuštění se týká pěti témat

  • Odpuštění sobě
  • Odpuštění minulosti
  • Odpuštění ve vztazích
  • Odpuštění finanční
  • Odpuštění svých programů

Co je to odpuštění?

Z pohledu západní medicíny je odpuštění stav, který vede ke snížení stresové zátěže. Ve svém životě denně zažíváme situace, které v nás vyvolávají negativní emoce. Kombinace těchto emoci nám postupem času mohou přinést celou řadu zdravotních problémů. Pokud je nezačneme řešit, mohou se rozvinout až do vážných onemocnění.

Odpuštění sobě
V první řadě musíme odpustit sobě samým. To bývá z pravidla ta nějtěžší úloha. Pokud chceme např. odpustit někomu jinému, měli bychom se i tak nejprve zeptat sami sebe: „Co jsem udělala, že jsem si tuto situaci zasloužila?“. Tím přijmeme energii odpovědnosti sami za sebe. Základem je tedy neobviňovat druhé, ale hledat příčinu v sobě.

Odpuštění minulosti
V rámci minulosti máme celou řadu lidí, kteří nám ublížili (např. rodiče, prarodiče, učitelé atd.). Pokud nebudeme mít vyřešenou minulost, postupem času se tyto vzorce nakumulují, vytvoří stresovou situaci a trvalou tenzi. V minulosti nás také ovlivňují názory druhých (např. rodičů), se kterými v dospělost sice nesouhlasíme, ale i tak je následujeme. Pokud tento rozpor pomocí odpuštění v sobě vyřeším, pak posiluji imunitní resp. neuroendokrinní systém.

Odpuštění svých programů a vztahové
Nevěra, kterou nechceme partnerovi odpustit a která nás tím pádem vnitřně zžírá, má katastrofální následky na imunitní systém, kdy se mohou vyvinout chronická onemocnění až s fatálními následky. Např. u žen se ve spojení s nevěrou často objevuje rakovina vaječníků. Proto je třeba nedusit ani sebe ani partnera zlými pocity a snažit se situaci co možná nejdříve vyřešit, abyste byli ve shodě oba.

Odpuštění finanční
Celá řada onemocnění je svázána s finančními ztrátami a ztrátami nedocenění, kdy máme pocit, že naše snaha nebyla dostatečně oceněna. Zde se často objevuje pocit závisti. Je třeba být upřímný sám k sobě a podobným negativním projevům uchránit sebe i okolí.

 

Existují dva typy odpuštění:

  • Emocionální, které ovlivňuje motivaci. K tomu ale potřebuji mít TOUHU odpustit. Musím to tak skutečně cítit. To pravé emocionální odpuštění je, pokud CÍTÍM vinu.
  • Rozumové, kdy se snažíme dostat do stavu před proviněním. Často to zažívají naše děti, když jim říkáme, aby se šli za něco omluvit, ale oni to tak necítí. Takové odpuštění nefunguje a vytváří pouze konflikt.

Pokud si do hlavy z hloubi svého přesvědčení nasadím program „neonemocním“, pak můj hypotalamus (část mozku, která ovlivňuje činnost vnitřních orgánů) začne produkovat peptit (tj. řetězec od 3 do 119 aminokyselin), který aktivuje imunitu. Jestli se ovšem pouze „chcete“ uzdravit, pak to nebude fungovat. Hypotalamus nefunguje na CHTĚNÍ, ale na TOUHU.

Virová onemocnění jako je chřipka, trvá pouze 3 dny. Pokud mám v hlavě toto nastavení, aktivují se CD4 lymfocyty a za podpory základních bylin, což je česnek, lapacho a echinacea, se tělo s tímto virem jednoduše vypořádá. Pokud mám ale v hypotalamu program, že chřipka trvá 7 dní resp. 8 dní, jak uvádí některé firmy u svých výrobků na chřipku, tak podvědomí, které nezná čas a místo pojede v módu 8 dní.

Trocha té statistiky

Je důležité si uvědomit, že myšlenka je hmotná a ovlivní mimo jiné i to, jestli budeme zdraví nebo ne. Dokladem toho je řada onkologických pacientů, kteří byli přesvědčeni, že se uzdraví, a skutečně se uzdravili. To lze jednoduše dohledat z celé řady studií. Nebo si stačí přečíst knihu Biologie víry od Dr. Liptona, který popisuje, jak lze myšlenou změnit DNA. A to nejsou žádné duchařiny, ale jedná se o exaktní vědu, která je popsána ve stovkách publikací o epigenetice.

Odpuštění je prokazatelně největší uzdravovací síla. Výzkumy, které byly na toto téma dělány, jsou na molekulární úrovni receptorů CD lymfocytů u HIV pacientů. Vzorek 288 účastníků výzkumu byl hodnocen pomocí modelu stresu a jeho zvládání. U pacientů s HIV, kteří měli nízkou populaci lymfocytu CD 4, se počet CD lymfocytů rapidně snižoval a jejich aktivita byla nízká. Po roce, kdy tito pacienti aktivně používali metodu „Enright forgiveness“, došlo k výraznému zlepšení jednak aktivity CD lymfocytů, tak i jejich počtu. Toto je definitivní důkaz, že odpuštění zvyšuje imunitu. Potvrzení je přes molekuly komunikací mezi lymfocyty CD4 a CD8 a antigen prezentující buňkou, tj. skrze zmíněné neuropeptidy, které aktivuje hypotalamus.

Jaké proměnné hrají roli v rovnici odpuštění?

Dotek
Je nutný u každého rituálu odpuštění. Umocňuje vnímání, prožitek a navozuje zpravidla příjemné pocity.

Hněv
Je nezbytný v boji proti nespravedlnosti. Hněv musím projevit, nesmím ho potlačovat, ale sloužit by měl pouze k uvolnění tenze, nikoli k tomu, aby dál škodil. A po upuštění páry musí dojít k odpuštění. Pokud tomu tak nebude, dochází k opětovnému napětí a svému imunitnímu systému tím budu dál škodit.

Pomsta
Je transcendentálně charakterizovaná jako snaha vyrovnat energii, kterou jsem ztratil. Pokud mě někdo podvedl, ztratil jsem energii víry. Lidé se vnitřně uklidňují ve stylu: „Ono na ně jednou také dojde, boží mlýny melou pomalu, ale jistě.“ apod. Mnohdy už neřešíme, proč se nám to stalo, ale co se nám stalo a že se nám to stalo. Pomsta zvyšuje agresi. Z fyziologického hlediska dochází k zvýšené funkci nadledvin, a tím pádem stresové reakce, tj. oslabení imunity, kdy náš hypotalamus netvoří výše zmíněné neuropeptidy. Abyste v budoucnu neměli některé z vážných onemocnění hlavy, nedržte si v ní žádnou agresi.

Omluva
Je to slovní projev, který doprovází vnitřní odpuštění.

Soucit
Jedná se o nejhorší emoci pro léčení. Soucitem se pouze utvrzujeme v programu nemocí, které jsme převzali od svých blízkých. Často míváme pocit viny za to, že naši blízcí jsou nemocní. Tyto emoce nicméně škodí nám samým a my si zaděláváme na závažná onemocnění. Vědomá účast na utrpení, kdy vyjádříme pochopení pro obtíže, které daný člověk má, je v pořádku. Pocity, že bychom měli situaci jakkoli řešit za dotyčného, nejsou zdravé. Pokud někoho bolí záda, je to jeho volba a měl by si s tím poradit sám.

Co získáte, když budete odpouštět?

Jednak se sníží tenze vnitřního napětí v nás samých, ale ono to vždy změní i toho, komu odpouštíme. Změní to tedy zdraví oběma. Je to tzv. win – win situace pro každého, protože šíří pozitivní vibrace dál, čímž ovlivňuje celé své okolí.

Neodpuštění a chronické nemoci
Neodpuštění vede k programu negativních emocí a je jednou z hlavních příčin chronického stresu a potažmo chronických onemocnění. Chronická bolest je 100% vázaná na nějaký emoční stav. Zmíněné neuropeptidy jsou schopny udělat neogenezi (regeneraci) kapilárního řečiště, které aktivuje nervové svazky, jež vedou např. do bederní páteře, a to celé během 2 – 3 hodin. Na celou řadu chronických bolestí velmi dobře funguje hypnóza. Když dojdete do okamžiku, kdy bolest začala, pak se většinou bolestivý proces přeruší. Jde tedy jen o schopnost se k danému momentu dostat.

Jak funguje technika odpuštění?

Celá odpouštěcí technika začíná pracovat po 90 dnech. Nejprve si určíte problém, který je pro vás nejpalčivější a začnete na něm pomocí techniky odpuštění pracovat. Za dalších 90 dní si definujete další a pak další. Tím se začínáte uzdravovat, protože postupně snižujete stresovou zátěž jednotlivých segmentů, které jste si vytvořili.

Strava
Nedílnou součástí procesu uzdravení je strava. Ta se zaměřuje především na zažívací trakt a jeho uzdravení, jelikož žaludek a střeva jsou klíčem k silné obranyschopnosti těla. Pouze hlava vás nevyléčí, pokud nemáte zdravá střeva.

Taková strava je založena na silných dlouho tažených převážně masových vývarech, vařených obilných kaších, vyloučení alergizujících látek jako je lepek (obilniny), laktóza resp. kasein (mléko), snížení příjmu cukru. Je to strava bohatá na zeleninu, převážně rychle tepelně upravenou, kvalitní bílkoviny (luštěniny, maso – ovšem střídmě) a také zdravé tuky (ořechy, semena, avokádo).

Pokud vás tento článek a hlavně jeho téma zaujalo, zajděte v květnu na další přednášku MUDr. Šuly v Městské knihovně. Pro více info mrkněte tady.

Autor: Monika