O naturopatii

Naturopatie je systém zdravotní péče, která vychází z tradice přírodního léčitelství a využívá neinvazivní a netoxické metody.  Kombinuje léčivé účinky bylin, stravy a doplňků přírodního původu.  Zaměřuje se na prevenci, léčbu chronických onemocnění a obnovu fyzické rovnováhy. Narozdíl od jiných oborů je její aplikace tato založená na vědeckých důkazech a vychází k poznatků klinických studií. 

 

Hlavní zásady naturopatické praxe jsou: Léčebná síla přírody (vis medicatrix naturae), Léčit celého člověka (tolle totum), Léčit příčinu (tolle causam), V prvé řadě neublížit (primum non nocere), Naturopatický lékař jako učitel (docere), Podpora zdraví a prevence nemocí a Wellness.

 

Naturopatická profese využívá mnoho osvědčených a vědecky podložených terapií a metod, včetně západní fytoterapie a klinické nutriční medicíny a pracuje v konceptu tzv. „péče udržitelného zdraví“ (z ang. sustainable healthcare). Tento celostní přístup ke zdraví, zahrnující veškeré aspekty člověka, tak účinně cílí na prevenci vzniku nerovnováhy v organismu, která následně může vést ke vzniku onemocnění. 

 

Spolupráce s naturopatem: Úvodní naturopatická návštěva je obvykle dlouhá jednu až dvě hodiny. Následné kontroly jsou od třiceti minut do jedné hodiny. V současné době neexistuje žádná země, která by zahrnovala naturopatii do veřejné zdravotní péče hrazenou státem. Obecně platí, že návštěvy naturopatických praktiků si hradí klient sám nebo jsou kryty privátním pojištěním. 

Naturopatické vyšetření je zaměřeno na pacienta. Cílem je určit faktory přispívající ke zdravotnímu stavu pacienta nebo jeho nemoci. Vyšetření zahrnuje analýzu mnoha faktorů, včetně životního stylu, sociálních, environmentálních, vnějších, genetických a lékařských zásahů.

 

V České republice naturopatickou profesi zastřešuje Česká naturopatická společnost (www.naturopati.cz), kde lze najít další podrobnosti o naturopatii i seznam certifikovaných praktiků naturopatie.