Reportáž z první české naturopatické konference
Autor příspěvku: Iveta Kulhánková

Reportáž z první české naturopatické konference

Prevence je klíč! Spojme síly.

 

Takový byl podtitulek první české naturopatické konference na téma Prevence civilizačních onemocnění. Konference, jejíž cílem bylo seznámit nejen laickou, ale i odbornou veřejnost o principech a fungování naturopatie jako efektivní metody předcházení nemocem, které nejsou způsobeny viry nebo bakteriemi, ale hlavně naším životním stylem. Téma vychází z celosvětové iniciativy pod záštitou Světové naturopatické federace (WNF) a Světové zdravotnické organizace (WHO). Na konferenci vystoupilo osm předních naturopatek z šesti různých zemí světa.

 

Podle WHO civilizační choroby způsobují 7 z 10 úmrtí. Není proto dobré brát je na lehkou váhu. V naturopatické praxi je na prvním místě prevence, edukace klienta o tom, jak upravit svůj životní styl, aby těmto nemocem předešel. Stěžejním je naučit je zdravému stravování, tedy co mají jíst, nikoli co nemají. Naturopat je průvodce klienta, snaží se mu ukázat, jak se o sebe starat na fyzické i psychické úrovni. Dále následuje komplexní diagnóza, aplikují se i různé typologie člověka, které vychází z naturopatických principů. A na základě analýzy pak následuje vlastní a vždy individuální naturopatický postup.

 

Jaké poznatky přinesly jednotlivé mluvčí? Tina Hauser, německá naturopatická lékařka, jejíž prezentace byla na téma OLIVE& CO – Efektivní bylinná léčba civilizačních chorob, nejen že vysvětlila vztahy a faktory v naturopatické diagnóze, ukázala velký potenciál bylin jako jsou olivy, hloh nebo česnek, a hlavně připomněla důležitost správně fungující mikrocirkulace v těle. Zdravá mikrocirkulace zajišťuje normální zásobování nutrienty, likvidaci metabolického odpadu, podporu imunity a orgánovou vitalitu. Význam mikrocirkulace při zásobování tkání kyslíkem spolu s výše uvedenými funkcemi naznačuje, že většina civilizačních chorob, včetně kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky, chronických dýchacích obtíží, demence, alergií, toxémie a rakoviny může být příznivě ovlivněna právě správnou mikrocirkulací.

 

Přednáška paní doktorky Kateřiny Cajthamlové (téma Širší aspekty přístupu ke stravě a hubnutí) nám připomněla aspekty vývoje člověka v průběhu milionu let a názorně ukázala, jak se náš životní styl za posledních několik dekád změnil, jak sice máme vyvinuté adaptační mechanismy, ale jaksi se už nemáme na co adaptovat. Velmi trefně vyjmenovala civilizační stresy a jejich antidota. Příkladem civilizačních stresů může být: pobyt mimo přírodu, automobilismus a sezení, instantní strava, rozpad rodiny… Jako nápravu je třeba zaměřit se na přírodu, zařadit chůzi, běh, plavání, kvalitní stravu a budovat vztahy (i k sobě).

 

Cherie Caut, australská klinická naturopatka a lektorka přednášela na téma Prekoncepční péče pro zlepšení celoživotního zdraví: prevence vzniku civilizačních chorob u potomků. I když je lidský genom z 99,9 % pro všechny stejný, zbývající 0,01% je pro každého jednotlivce jiná a zároveň ovlivnitelná. Nutrigenomika (vliv stravy na stabilitu určitého genomu) je v prekoncepční péči celkem zásadní. To, jak se stravujeme, jak žijeme může „zapnout“ či „vypnout“ určitý gen a tak nás buď poslat na cestu životem plnou zdraví a vitality, nebo věčného boje s nemocemi. Mimochodem, i špatný životní styl, například obezita či alkoholismus, otce má negativní vliv na potomka. Naproti tomu je prokázáno, že správná prekoncepční péče obou budoucích rodičů může předcházet civilizačním chorobám jako je obezita, diabetes, kradiovaskulární onemocnění, alergie a mentální onemocnění. Opatření, která k tomu pomáhají vést jsou stres management, vyhýbání se kouření, alkoholu a drogám, správná spánková hygiena, minimální vystavení se environmentálním toxinům, suplementace kyselinou listovou, zdravá strava a udržení si zdravé váhy.

 

Kateřina Boesenberg, klinická naturopatka a předsedkyně České naturopatické společnosti přednášela na téma Osa HPA a regulace stresové reakce jako prevence civilizačních chorob. Chronický stres je již dlouho považován za důležitý faktor ve vývoji civilizačních chorob. Ačkoli akutní stresová odpověď má v našem organismu své důležité místo, dlouhodobá stimulace nadledvin vede k reakcím pozměňujícím funkce mnoha systémů, a přispívá tak ke vzniku chronických onemocnění. Jak tělo reguluje stres, co dělá kortizol, jak nám pomáhá a škodí? O tom všem Kateřina přednášela.

 

Doktorka Amie Steel je naturopatka s kvalifikací PhD a je vedoucím výzkumným pracovníkem Australského výzkumného centra v oblasti celostní a integrativní medicíny. Tématem její přednášky bylo Řešení funkčních gastrointestinálních poruch pomocí naturopatie. Odhaduje se, že více než 10 % jedinců, kteří vyhledají pomoc kvalifikovaného naturopata, trpí funkčními gastrointestinálními poruchami jako je syndrom dráždivého tračníku či dyspepsie. Celostní přístup vlastní naturopatické filozofii má potenciál pro skutečné zlepšení symptomů a celkové kvality života těchto jedinců. Naturopatické principy jsou Zaprvé neublížit, Léčit příčinu, Léčit celého člověka, Wellness, Aplikace léčebné síly přírody, Naturopat jako učitel a Podpora zdraví a prevence nemoci. Amie Stell na těchto principech krásně předvedla fungování naturopatické praxe a jak přistupovat k osobám trpícím gastrointestinálními problémy.

 

Kanadská doktorka Katarina Vaculík přednášela na téma Naturopatický přístup k léčbě diabetu II. typu, což je téma neustále velmi aktuální. Zvlášť když víme, že diabetes detekován v pozdním stádiu často zvyšuje pravděpodobnost invalidity a předčasné smrti, ačkoli mu lze do značné míry předcházet. Prevence je velmi důležitá, neboť se očekává, že do roku 2030 bude žít s diabetem 7,8 % dospělé populace na světě. A co s tím? Je prokázáno, že diabetes je tzv. Onemocnění životního stylu a změna životního stylu může předcházet rozvoji diabetu, stejně tak jako zmírnit či zastavit progresi. Cílem je snížení váhy o 7 %, nízkokalorická a nízko tuková dieta, alespoň 150 min. týdně středně náročného cvičení a práce s myšlením. Paní doktorka Vaculík vysvětlila, jak cvičení pomáhá mírnit inzulinovou rezistenci, představila vhodné doplňky i byliny a pokukázala I na rizika, které rozvoj diabetu s sebou nese.

 

Italská naturopatka Tonella Doro přednášela obecně o významu naturopatie a rizicích civilizačních chorob. Civilizační choroby totiž ovlivňují stále více osob. Proč, když nejsou nakažlivé? Nejsou snad přenosné infekčně či geneticky, ale jiné způsoby existují. Společně jsme se podívali, v duchu naturopatické filozofie a vědy, jak se tyto choroby mohou ve skutečnosti přenášet. A jelikož se v naturopatii nezabýváme nemocí ale lidmi, kteří jí mohou onemocnět, přednáška se soustředila na to, jak naturopatie tyto jedince léčí.

 

Před panelovou diskusí konferenci pomyslně uzavřela slovinská naturopatka Erika Brajnik, jejímž tématem byla Hypertenze. Italština, v níž přednášela ještě zvýšila charisma celé přednášky a až již bylo pozdní odpoledne, všichni posluchači „ožili“ a s napětím poslouchali jak přirozeně regulovat krevní tlak, jak hypertenze souvisí s nedostatečností ledvin, jak vzniká a jak se zbavit léků. Nechyběly ani praktické příklady z naturopatické praxe.

 

Konferenci, která proběhla 12. 10. 2019 v Praze, organizovala Česká naturopatická společnost. Na stránkách se dozvíte vše o naturopatii a naleznete tam i seznam kvalifikovaných českých naturopatů. Tématem další konference je Autoimunita.